Sadne kupe

 

 


 

SADNA KUPA ACAPULCO JUNIOR PROZORNA 17,5 CL
H 105MM
FI 94 MM

 SADNA KUPA FORTUNA 30 CL
H 180MM
FI 125 MM


 SADNA KUPA JERBA 36 CL
H 140 MM
FI 110 MM
 


 

SADNA KUPA PRIMAVERA 24 CL
H 137mm
Fi 135 mm

 SADNA KUPA YPSILON 37,5 CL
H 90MM
FI 130MM