Podjetje

Naziv: Fiducia podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter druge storitvene dejavnosti d.o.o.
  Fiducia d.o.o. Ljubljana
Naslov: Bravničarjeva ulica 7
  1000 Ljubljana
ID številka za DDV: SI 69539758
Matična številka: 5385717
Transakcijski račun: IBAN SI56 0208 3001 9173 289
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
   
Številka vložka v sodni register: 10741000, z dne 28.05.1990
Osnovni kapital: 71.649,00 EUR
Šifra dejavnosti: SKD: G 52.440
Telefon: 01/ 500 73 10, 01/ 500 73 11, 01/ 500 73 00
Mobitel: 041/ 667 151, 051/ 606 343
Fax: 01 500 73 12
E-pošta: info@fiducia.si
Zastopa brez omejitev: Benjamin Peter Wakounig
Prokurist: Jonatan Wakounig