Želite hitro in udobno kupiti izdelke v naši trgovini?
Radi se vam bomo posvetili. Naročite storitev prodajnega svetovalca. Kliči

Naročila:
041 760 287             Za uporabnike spletne strani: 051 606 343

HOTELOM DVIGUJEMO UGLED S TEM, DA JIM OSVEŽIMO NAČIN POSTREŽBE ZAJTRKA

Kot ponudnik drobnega inventarja za gostince opažamo, da je dober zajtrk ogledalo dobrega hotela in njegova najpomembnejša storitev, po kateri ga bodo ocenjevali gostje. Zato hotelom ponujamo storitev osvežitve in prenove zajtrkovalnice ter načina postrežbe.

NAŠA STORITEV: IZBOLJŠANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE PRI ZAJTRKU

Z vodjo strežbe opravimo oceno stanja in najdemo priložnosti za izboljšave

Priskrbimo manjkajoč inventar za osvežitev postrežbe zajtrka ter poskušamo uporabiti čimveč obstoječega inventarja

Pred odprtjem zajtrka izvedemo trening osebja za boljšo postrežbo na nov način

Prevzamemo vlogo gostov in opazujemo, kako se obiskovalci znajdejo ter sproti izvajamo popravke

Hotelu nudimo celostno podporo pri nakupu vsega gostinskega inventarja, ki ga potrebujejo

Zakaj sodelovati z nami?

  1. Ker z izboljšanjem izgleda zajtrka hotel brez velikega truda v očeh gosta stopi stopnico višje, kar pomeni višje ocene na spletnih portalih in povečanje obiska
  2. Ker je dobro postrežen zajtrk ključ do zahtevnejših gostov, ki so pripravljeni plačati več
  3. Ker znamo optimirati proces postrežbe, kar za hotel pomeni prihranek pri potrošnji, hkrati pa izboljša izkušnjo gosta
  4. Ker vizualno privlačna hrana predstavlja najboljši material za deljenje na socialnih omrežjih, zaradi česar bodo gostje sami oglaševali hotel

CENA STORITVE IN NAROČILO:

Celotna storitev postavitve stane 500 eur in se praviloma skozi povečano prodajo povrne v mesecu dni. Hkrati vsem naročnikom zagotovimo posebej ugodne pogoje za nakup inventarja ter brezplačno svetovanje pri dobavi gostinske opreme kadarkoli v bodoče.

Naše zadovoljne stranke pravijo:

Prvi korak za naročilo je, da se dogovorimo za neobvezno srečanje v vašem hotelu - oglasite se nam na 051-606-343 oz. dusanka@fiducia.si - Dušanka Videmšek